Kontakt

DIGTERPARKEN

Administrator

Ejerforeningen Digterparken har en administrator Sinding & Co. Ejendomsadministrationen findes på Havnegade. Spørgsmål til administrative forhold kan rettes til Sinding og Co. Ejendomsadministration A/S på telefon 86761414 i telefontiden som er mandag-fredag kl. 10:00 – 14:00.


Bestyrelse

Ejerforeningens bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling, har den daglige ledelse af ejerforeningen og dens ansatte. Der afholdes jævnligt bestyrelsesmøder. Referat af disse møder kan læses her.


Bestyrelsen kan kontaktes skriftligt via postkassen ved viceværtkontoret eller pr mail:  Digterparken.aarhus@gmail.com (mails læses jævnligt, men ikke dagligt), gennem administrator, vicevært eller ved direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem i viceværtens kontortid. Der er kontortid en gang om måneden. Se datoer herunder.


Vicevært

Ejerforeningen har ansat en vicevært. Viceværtens kontor er i kælderen i blok 34N. Viceværten kontaktes nemmest på mail på denne adresse:  vicevaerten@digterparken-aarhus.dk


Viceværten kan træffes på kontoret én gang om måneden; den 2. onsdag i måneden fra kl. 17.00-18.00. I den månedlige kontortid vil der også være en repræsentant fra bestyrelsen til stede.  Viceværtkontoret vil være åbent på disse datoer:

  • 9. januar 2019
  • 13. februar 2019
  • 13. marts  2019Ved akutte skader/problemer vedrørende Ejerforeningen Digterparkens fællesinstallationer opstået udenfor viceværtens normale arbejdstid, kan følgende håndværkere kontaktes:

  • Nøglebrikker til fælles indgangsdøre: Din låsesmed 86 20 66 00
  • Kloak:Holst kloakservice: 86 51 16 90
  • VVS:Åbyhøj VVS: 86 75 56 50
  • EL:Lindpro: 89 32 99 00
  • Glarmester: Dag og Nat Glas: 5055 7556


Det gøres opmærksom på dersom skaden ikke falder ind under fællesinstallationer, kan du komme til selv at afholde udgiften for et vagt udkald.


www.digterparken-aarhus.dk