Digterparken

Digterparken

Dr Holsts vej 28-54

8230 Åbyhøj


Bybusser med stoppested

nær Digterparken A6 og 15

Velkommen til Digterparken i Åbyhøj

Digterparken er bygget i perioden 1971 til 1973 og blev totalrenoveret i 1986. Bebyggelsen består af 245 ejerlejligheder udlagt til boligformål: 127 1-værelses, 48 1½-værelses, 30  2-værelses, 22 3-værelses og 18 4-værelses lejligheder. Derudover er nogle ejerlejligheder udlagt som klubværelser, garager, kælderrum og erhverv omgivet af grønne områder, legeplads og parkering til bebyggelsens beboere.

 

Information til beboerneNyt affaldssystem

Som varslet har Digterparken har fået et nyt system til affaldssortering. Alle lejligheder skulle gerne have modtaget informationsmateriale fra Kredsløb (Aarhus Kommune); det blev husstandsomdelt for nogle uger siden. I kan læse mere om det nye affaldssorteringssystem her.


Der er placeret affaldsstationer rundt omkring i Digterparken, og det er delt op på denne måde: 

1: Container til restaffald

2: Container til papir, pap og tekstil

3: Container til glas og metal

4: Container til plast og kartoner fra mælk, juice mv.

5: Container til madaffald (poser til madaffald kan hentes på genbrugsstationerne)

6: Lille beholder til brugte batterier


Farligt affald og elektronik skal beboerne selv køre på genbrugsstationerne. 


Storskrald som KUN er møbler og hårde hvidevare kan stilles på afmærket plads ved blok 48-50.


Der må ikke stilles affald i området såvel inde som ude da dette tiltrækker rotter.
Haveaffald kan afleveres i uge 42 og 43

I uge 42 og 43 kan man aflevere sit haveaffald i nederste hjørne på parkeringspladesn ved blok 30 (ud mod Ringvejen).

  • Haveaffaldes må ikke være pakket i plastposer eller sække
  • Urtepotter mv. må heller ikke afleveres                                                                                                                

Det skyldes, at det afhentningen kun omfatter "organisk affald" dvs. gamle planter, grene, blade & gammel jord


Nye regler for parkering af gulpladebiler pr 31. august 2023


Det vil som udgangspunkt ikke længere være tilladt at parkere med gulplade biler på de almindelige p-pladser i Digterparken. Ordningen bliver omfattet af vores p-vagtordning, og man risikerer derfor at få tildelt en parkeringsafgift, hvis man alligevel parkerer der.


Har man en gulpladebil, opfordres man til at kontakte vores  ejendomsassistent og bestille en parkeringstilladelse til sin gulpladebil. 


Det gør man ved at sende en mail til ejendomsassistenten (find mailadressen under afsnittet "Kontakt"). Så får man tildelt en særlig parkeringstilladelse og bliver anvist hvor man må parkere, og hvilke betingelser der gælder. 


Der er omdelt en informationsflyer til afdelingens beboere. 


Generalforsamling i 2023


Genersalforsamling i 2023 blev afholdt tirsdag den 28. marts kl. 19.00. Referat findes under "Bestyrelsens arbejde".


 


Storskraldspladsen med container til brændbart er nu nedlagt


Som varslet blev storskraldspladsen nedlagt pr 1.8.2022. Dette skyldes nye strenge sorteringsregler fra Aarhus kommune. Ejerne/beboerne henvises derfor til Aarhus kommunes genbrugsstationer.


Dog kan, KUN, møbler og hårde hvidevarer stilles på en afmærket p-plads ved blok 50 nær skraldeøen lørdage og søndage i hver uge med afhentning mandag morgen.


Henstilling af affald andre steder i Digterparken er forbudt, og politianmeldes, og vi minder om at området er videoovervåget. 


Ingen labels og klistermærker på yderdøre

Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte labels og klistermærker på yderdøre, da dette ødelægger malingen på dørene.


Husorden opdateret i marts 2024

I vores husorden kan du læse retningslinjer og gode råd til hvordan vi omgås hinanden i Digterparken. Både ejere og lejere er forpligtet til at orientere sig i og efterleve Digterparkens husorden.  Vær opmærksom på, at husorden redigeres med jævne mellemrum. Sidste opdatering af husorden er fra marts 2024, og den kan hentes her: Link til husordenEnergimærkning af Digterparken

Der er i april 2021 gennemført en ny energimærkning af Digterparken; vi har fået energimærkningen D. Hvis I gerne vil læse energimærkningsrapporten, kan I finde et link til den her


Ny aftale med Fibia

Der er i 2021 indgået en ny aftale med Fibia mht. TV, internt og telefoni. Man skal selv kontakte Fibia hvis man ønsker at ændre på det abonnement man har; Fibias kundeservice træffes på tlf. 7029 2444.  Vedtægter

Vedtægter (Opdateret 30-11-2016 med de gældende vedtægter fra 2006)

Vedtægter (opdateret 2017)


Forespørgsler fra beboere vedr. opladere til elbiler

Bestyrelsen har i samarbejde med administrator undersøgt dette samt forholdt sig til den bekendtgørelse, der er på området. Digterparken hører ikke under denne bekendtgørelse, og er ikke forpligtet til at opsætte ladestandere. Digterparken rummer pt ikke den kapacitet, der teknisk set/kapacitetsmæssigt vil gøre det muligt. Bestyrelsen tager forespørgslen med i fremtidige overvejelser såfremt der fx skal ændres på forholdene på områdets parkeringspladser.


Musik og fester

Vi minder om at afspilning af musik for åbne vinduer og i forbindelse med private fester skal ske under hensyntagen til naboerne. Fra søndag til torsdag skal der være ro fra 22.00 – 07.00.  


Husdyr (kæledyr) i afdelingen

Følgende retningslinjer gælder hvis man har husdyr:

  • Det er tilladt at holde husdyr i mindre omfang, så længe dette ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere.
  • Hunde og katte skal føres i snor under hensyntagen til naboer.
  • Det er ikke tilladt at lufte sit husdyr på de grønne arealer.
  • Skulle ens husdyr alligevel ”tabe” sine efterladenskaber, er det ejers pligt at gøre rent efterfølgende


Vaskeri

I kan tilgå vaskeriets hjemmeside her: www.payperwash.dk


Ejendomsselskab

Digterparken benytter Sinding og Co. som ejendomsadministrator.


Ejendomsassistent

Digterparkens ejendomsassistent hedder Steffan Henriksen. Se under "Kontakt" for oplysninger om hvordan du kan kontakte ejendomsassistenten. Du kan læse mere om hvad du kan kontake ejendomsassistenten om her. Se også under "Kontakt" for oplysninger om hvem I kan kontakte, hvis der opstår akutte problemer uden for ejendomsassistens normale arbejdstid.


Leje af parkeringspladser - der er ledige pladser

Der er ledige parkeringspladser i parkeringskælderen. Den månedlige leje er 200 kr. Udlejning sker kun til ejere i Digterparken. Kontakt viceværten hvis du ønsker mere information eller ønske at indgå en lejeaftale.


Luk døren i de høje blokke

Vi må hjælpe hinanden med at bo trygt og godt. Luk døren (helt) efter dig, når du går ud og ind i de høje blokke og luk ikke uvedkommende ind.


Video-overvågning

Digterparken er præventivt video-overvåget. Du kan læse mere om lovgivning, retningslinjer og brugen af overvågningen her.


Udluftning

Nogle beboere oplever problemer med et fugtigt indeklima. Dette kan ofte afhjælpes med jævnlig udluftning, brug af enhætte og evt installation af en automatisk ventilator på badet (ikke i de høje blokke). Du kan læse nogle generelle gode råd til udluftning her.


Gode råd om udlejning 

Læs reglerne grundigt inden du lejer din lejlighed ud. Husk desuden, at du skal sende lejekontrakten til godkendelse hos Sinding & Co. så de ved hvem der bor i lejligheden. Artikel om de tanker du skal gøre dig vedr. udlejning. (Bolius)


Forsikring ved skader

Se venligst i Digterparkens Husorden for proceduren ved forsikringssager.Persondatapolitik

På baggrund af den nye persondatalovgivnig, har Digterparkens Ejerforening fået udarbejdet persondatapolitik for henholdsvis ejere og lejere. De kan hentes her:

 

Personadatapolitik for foreningsmedlemmer

Persondatapolitik for lejere