Bestyrelsens arbejde

DIGTERPARKEN

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen i Digterparken består af repræsentanter for ejerne og vælges ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen mødes en gang om måneden (minus sommerferien) sammen med viceværten og en repræsentant fra Sinding & Co.

På denne side kan du læse referaterne fra bestyrelsesmøderne, når de er godkendt af bestyrelsen.


Ved generalforsamlingen og en ekstraordinær generalforsamling er der i foråret 2015 blevet vedtaget nye vedtægter for Digterparken. Vedtægterne er desuden opdaterede i 2017. Link til vedtægterne findes under fanen "Digterparken".

Mødereferater 2020


Mødereferater 2019

Mødereferater 2018

Mødereferater fra 2017

Mødereferater fra 2016


Mødereferater fra 2015

Mødereferater fra 2014

Mødereferater fra 2013

(efter generalforsamlingen i foråret)

www.digterparken-aarhus.dk